Privacyverklaring

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van RENA Electronica B.V. (“RENA”) aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. RENA is statutair gevestigd aan Industrieweg 13, 4881 EW in Zundert (Breda) en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 20093814. RENA is per e-mail te bereiken via info@rena.nl en telefonisch via tel. 076 599 599 5.

 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe RENA omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft RENA aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website en op onze klanten en leveranciers. Indien u niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dient u de website te verlaten.

 

De verwerking van persoonsgegevens door RENA valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

RENA behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 24 mei 2018.

 

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met ons een overeenkomst sluit (als klant, leverancier of abonnee op onze nieuwsbrief). Wanneer een klant of leverancier diensten wil afnemen, wordt een aantal persoonsgegevens verzameld voor het benaderen via MailChimp. Dit zijn voor- en achternaam en e-mailadres. Daarnaast kunnen bezoekers zich ook abonneren op de nieuwsbrief. Bij het aanmeldformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn voor- en achternaam en land van herkomst. Het land van herkomst wordt gevraagd om u in de juiste taal te kunnen aanspreken. Via het aanmeldformulier wordt ook uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig om u in de toekomst op de hoogte te stellen van nieuws, producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn. Deze gegevens worden opgeslagen zolang u van onze diensten gebruik maakt en/of totdat u uw abonnement opzegt. U kunt te allen tijde uw gegevens bewerken en zich uitschrijven op de nieuwsbrief bij MailChimp.

 

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: (I) Noodzakelijk i.v.m. het gerechtvaardigd belang, dit houdt het realiseren van het marketingdoel van RENA in. (II) Toestemming van de bezoeker/klant om de door haar achtergelaten gegevens te mogen gebruiken.  

Indien u niet wenst om persoonsgegevens aan RENA te verstrekken, is RENA niet in staat om de diensten aan u te leveren. Hierdoor kan het zijn dat RENA niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in dergelijke geval bij u.

 

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief van RENA door een e-mail te zenden aan info@rena.nl of door uw voorkeuren bij MailChimp aan te passen via de link die in elke nieuwsbrief vermeld staat. 

 

Cookies   

RENA maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van RENA bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website gebruikt cookies die gekwalificeerd zijn als Google Analytics. Deze cookies verzamelen geen individuele informatie van bezoekers, maar helpen RENA om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren. 

 

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

 

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de RENA. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. RENA is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. RENA raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website. 

 

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door RENA zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. U kunt hierbij denken aan MailChimp of Google. De bewerkers handelen onder verantwoordelijkheid van RENA.

 

Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als RENA op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. 

 

Beveiliging

RENA heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

 

Ook met betrekking tot derde partijen heeft RENA beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo heeft RENA met derden die uw persoonsgegevens verwerkt, een verwerkingsovereenkomst gesloten. In de verwerkingsovereenkomst is het doel van de verwerking vastgelegd alsmede de afspraken over het niveau van de technische en organisatorische maatregelen.  

 

De persoonsgegevens die u via MailChimp deelt worden opgeslagen op een server buiten Nederland, namelijk in de Verenigde Staten. Dit land wordt als betrouwbaar aangemerkt.

 

Daarnaast worden de gegevens van klanten en leveranciers opgeslagen in Canada. Dit land wordt ook als betrouwbaar aangemerkt en RENA heeft een SLA afgesloten met het desbetreffende hostingbedrijf.

 

Uw privacyrechten

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hierover kunt u RENA bereiken op info@rena.nl.

 

Indien u een klacht wil indienen over RENA met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit bij ons melden door een mail te sturen naar info@rena.nl 

 

Ook kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hoe u dit dient te doen, treft u aan via deze link.

 

Omhoog